Jan

Jan II Oldenburg urodził się 2 lutego 1455 w Aalborg, a zmarł 20 lutego 1513. Był królem Danii w latach 1481-1513, królem Norwegii w latach 1483-1513 oraz Szwecji w latach 1497-1501.
W okresie panowania Jana II Oldenburga te trzy skandynawskie kraje połączone były unią kalmarską. Jego żoną była Krystyna Saksońska.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License