Historia monarchii duńskiej
org.jpg

Duńska monarchia jest druga, po japońskiej najstarszą monarchią na świecie. Za jej początek uznaje się wstąpienie na tron króla Gorma Starego około 958 roku. Za czasów Gorma i jedo syna Haralda Dania oficjalnie przyjęła chrześcijaństwo.
Od 1660 roku Dania była monarchią absolutną, natomiast od momentu uchwalenia konstytucji 5 czerwca 1849 roku stała się monarchią konstytucyjną. Do królestwa Danii należą Wyspy Owcze oraz Grenlandia, które posiadają bardzo dużą autonomię.
Obecnie Danią rządzi Małgorzata II, która jest w prostej linii następczynią tronu po Gormie Starym. Jest ona najstarszą córką króla Fryderyka IX i królowej Ingrid. W czasie, gdy Małgorzata przyszła na świat tron mogli dziedziczyć wyłącznie mężczyźni a para królewska miała trzy córki. Rozpoczęto wtedy prace nad zmiana konstytucji, na mocy której Małgorzata miałaby prawo do objęcia tronu.
W 1953 roku parlament duński wprowadził do konstytucji nowe zasady dziedziczenia tronu dzięki czemu w 1972 roku została ona królową. W imieniu królowej władzę wykonawczą sprawuje premier i rząd.
Następcą tronu po Małgorzacie II jest jej starszy syn - książę Fryderyk.

org.jpg
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License