Waldemar II Zwycięski

Waldemar II Zwycięski urodzony w 1170, zmarł 28 marca 1241. Był królem Danii w latach 1202 - 1241.
Syn króla Danii Waldemara I Wielkiego i księżniczki ruskiej Zofii, córki Włodzimierza nowogrodzkiego. Brat króla Kanuta VI, swego poprzednika na tronie duńskim.
Waldemar miał dwie żony:
*Dagmar, zwana również Małgorzatą (zm. 1213), córka króla Czech Przemysła Ottokara I,
*Berengaria (zm. 1221), córka króla Portugalii Sanczo I Kolonizatora.
Z pierwszego małżeństwa pochodził syn Waldemar III (zm. 1231 w wieku 16 lat), pozostałe dzieci pochodziły z drugiego małżeństwa, byli to:
*Eryk IV
*Abel
*Krzysztof I
*Zofia

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License